Ali Ulvi Kurucu – Hatıralar 2

Ali Ulvi Kurucu Hocaefendi’nin hatıralarını okumaya devam ediyorum. Hocaefendi hakkında ilk kitaba dair yazdıklarımda bazı detayları belirtmiştim. Bu detaylar ve ilk ciltle alakalı aldığım notları şuradan okuyabilirsiniz: İLK CİLT İkinci ciltte Hocaefendi’nin Mısır’da tahsil gördüğü zamanlar ve Medine’ye tekrar dönüşünün ilk yıllarına dair bazı hatıralar anlatılıyor. Burada Mustafa Sabri Efendi, İbrahim Sabri Bey, Zahidül Kevseri,…

Ali Ulvi Kurucu – Hatıralar 1

Ali Ulvi Kurucu Hocaefendi 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden, hayatıyla herkese muhteşem bir örnek teşkil eden hocaefendilerden bir tanesi. Konya’da doğup büyümüş, Ezher’de ilim tahsil etmiş ve ardından Medine’de vefatına kadar hizmet etmiş olan Ali Ulvi Kurucu Hocaefendi yaşadıkları dönem itibariyle yakın geçmiş tarihimizin en önemli şahitlerinden. Böylesine birikimli, dopdolu bir hayatın hatırat olarak hazırlanmaması,…

Türkler Arasında – Türkiye’deki Misyonerlik Faaliyetleri ve Robert Kolej

Cyrus Hamlin hayatında iki tane kitap yazmış. “My Life and Times” isimli kitabını geçtiğimiz ay okuyup şurada yazmıştım: Robert Kolej Hamlin’in diğer kitabının adı ise “Among the Turks” yani Türkler Arasında. Diğer kitabında kendi hayatını uzun uzun anlatan Hamlin Türkler Arasında kitabına Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatarak başlıyor. Zira kitap boyunca hep Osmanlı anlatılıyor. Öncelikle kitaba dair…

İstanbul’da Bir Hoş Sada

Avrupa saraylarından Yıldız’a uzanan bir maceranın öyküsü… Bir piyanistin, Avrupa’nın birçok şehrini gezip-gören ve konserler veren, Liszt ve Brams ile tanışmış ve ömründe hiç Türk görmediği hâlde İstanbul’e gelmek mecrubiyetinde kalmış ve İstanbul’u kendi açısından dünyanın en güzel şehri kabul etmiş bir hanımefendinin öyküsüdür bence “İstanbul’da Bir Hoş Sada.” Kitabı 129. sayfadan itibaren, yani Anna…

Enver Paşa’nın Anıları

Enver Paşa 20. Yüzyılın başındaki siyasi tarihimize, hatta belki de Avrupa Siyasi Tarihi’ne önemli izler bırakmış bir asker. Gerek Meşrutiyet’in yeniden ilanında gerekse Birinci Cihan Harbi’ne Osmanlı Devleti’nin Almanlar tarafında katılmasında Enver Paşa’nın etkileri oldukça önemli. Hayatının ilk yıllarını Rumeli’de askeri görevlerde bulunarak geçirmiş, sonrasında Trablusgarp’da Mustafa Kemal Paşa’yla beraber savaşmış, ilerleyen yıllarda da Doğu Cephesi’nde…

Siyasi Tarihimizde Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları

Esat Cemal Paker, Galatasaray Lisesi’nden mezun, siyasi tarihimizde hariciyede yaşanan birçok mevzuya şahit olmuş, Birinci Cihan Harbi’nin öncesinde ve sonrasında Avrupa şehirlerinde çeşitli vazifelerde görevde bulunarak siyasi mevzuları yakından takip etmiş ve yaşadıklarını bu kitabında bir roman akışı içerisinde yazmış. Kitap doğrudan Esat Cemal Paker’in mezuniyetinden itibaren meseleğe girişini anlatmasıyla başlıyor. Bu anlamda okuduğum diğer…

Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür

Cyrus Hamlin Amerikalı bir protestan misyoneri. Kendi davasında, inancında o kadar emin ve o kadar “himmetli” ki hayran olmamak mümkün değil. Bundan 150 sene evvel yaşayan Hamlin Amerika’dan kalkıp İstanbul’a geliyor. Bir ilahiyat okulu kurup uzunca bir süre yönettikten sonra bugün hâlâ mevcudiyetini sürdüren Robert Kolej’i zor şartlarda, büyük mücadeleler içerisinde kuruyor. “My Life and…

123